Usługi księgowe
Karta podatkowa
Ryczałt
PKPiR
Księgi handlowe
Cennik
Obsługa pracownicza
Usługi płacowe
Usługi kadrowe
Cennik
Usługi finansowe
Leasing
Konta firmowe
Kredyty dla firm
Faktoring
Konta osobiste
Kredyty gotówkowe
Kredyty mieszkaniowe
Kredyty konsolidacyjne
Kredyty samochodowe
Konta oszczędnościowe
Ubezpieczenia
Ważne strony
Status VAT
Wykreśleni z VAT
Status VIES
CEIDG
Średnie kursy NBP
Wyszukaj w Google
Reklama

Usługi płacowe
W ramach obsługi płacowej oferujemy:

Usługi miesięczne:
 • Naliczanie wynagrodzeń netto z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń z obowiązującymi przepisami prawa pracy
 • Naliczanie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych
 • Sporządzanie i wysyłanie informacji podatkowych
 • Prowadzenie kart zasiłkowych pracowników
 • Generowanie i udostępnianie Klientowi listy płac
 • Przygotowywanie pasków wypłat
 • Sporządzanie raportów i zestawień płacowych
 • Generowanie danych dla potrzeb księgowości
 • Sporządzanie zaświadczeń o zarobkach
 • Drukowanie i dostarczania do Klienta indywidualnych pasków płacowych
 • Przygotowanie deklaracji PFRON i zestawień dla GUS
 • Przygotowywanie i przesyłanie do właściwego ZUS deklaracji wymaganych prawem kontakty z ZUS, US i innymi instytucjami
 • Zapewnienia stałego kontaktu i wsparcia dla Klienta w związku z niniejszymi usługami
Usługi na zakończenie roku:
 • Sporządzanie rocznych deklaracji PIT łącznie z wydrukowaniem, sortowaniem, podpisywaniem
 • Dostarczenie kopii formularzy PIT-11/40 do stosownych urzędów skarbowych właściwych dla pracowników i kierownictwa Klienta
 • Dostarczenie kopii formularzy PIT-11/40 do Klienta celem przekazania pracownikom i kierownictwu
Średnie kursy NBP
Notowanie z 2019-02-15
USD0.49%3,8326
EUR0.35%4,3243
CHF0.26%3,8081
GBP0.66%4,9104
Stopy procentowe NBP
Obowiązują od 05.03.2015r.

Stopa referencyjna
1,50
Stopa lombardowa
2,50
Stopa depozytowa
0,50
Stopa redyskonta weksli
1,75
Notowania GPW
Giełda Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2019-02-15 18:59)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Info Biznes
Informacje z Gazeta Prawna