Usługi księgowe
Karta podatkowa
Ryczałt
PKPiR
Księgi handlowe
Cennik
Obsługa pracownicza
Usługi płacowe
Usługi kadrowe
Cennik
Usługi finansowe
Leasing
Konta firmowe
Kredyty dla firm
Faktoring
Konta osobiste
Kredyty gotówkowe
Kredyty mieszkaniowe
Kredyty konsolidacyjne
Kredyty samochodowe
Konta oszczędnościowe
Ubezpieczenia
Ważne strony
Status VAT
Wykreśleni z VAT
Status VIES
CEIDG
Średnie kursy NBP
Wyszukaj w Google
Reklama

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
Podatkowa książka przychodów i rozchodów jest dowodem, pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych.
Zasady prowadzenia księgi określone są rozporządzeniami Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Rozporządzenie to wyszczególnia m. in. zakres obowiązków podatnika, dokumenty będące podstawą zapisów, terminy zawiadomienia fiskusa o prowadzeniu księgi.

Zalety tej formy opodatkowania:
  • Możliwość odliczania faktycznie poniesionych kosztów
  • Przy wysokich kosztach - możliwość uzyskania korzyści fiskalnych w porównaniu z formami ryczałtowymi
Do wad zaliczymy:
  • Prowadzenie księgowości wymaga orientacji w przepisach
  • Konieczność systematycznego zapisywania w księdze operacji gospodarczych, sporządzania rejestrów itp.
  • Wystawienie faktury sprzedaży powoduje konieczność wpisania jej w księgę i odprowadzenia podatku nawet jeśli nie nastąpiła za nią płatność
Prowadzenie KPiR wymaga orientacji w przepisach podatkowych oraz systematyczności w zapisywaniu operacji gospodarczych. Prowadzenie księgi przychodów wiąże się również z koniecznością gromadzenia wszystkich dokumentów księgowych oraz opisywania ich, jak również sprawdzania poprawności formalnej. Niezbędne jest również dokumentowanie niemal każdego wydatku rachunkiem, w przeciwnym wypadku nie zostanie on zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Nieprawidłowe prowadzenie KPiR grozi uznaniem jej przez organy kontrolujące za prowadzoną w sposób nierzetelny i/lub wadliwy, co jak nietrudno domyślić się, wiąże się z możliwością poniesienia kary.

PKPiR muszą prowadzić:
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • spółki cywilne osób fizycznych
  • spółki jawne osób fizycznych
  • spółki partnerskie
KPiR nie mogą prowadzić spółki cywilne i spółki jawne osób prawnych, na których spoczywa obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

FINACCO Sp. z o.o. pomaga w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania, optymalnej ze względu na rozmiar i formę prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprowadzi wybraną formę w Państwa imieniu w sposób rzetelny, gwarantujemy to swoim wieloletnim doświadczeniem w pracy w księgowości.
Średnie kursy NBP
Notowanie z 2019-02-15
USD0.49%3,8326
EUR0.35%4,3243
CHF0.26%3,8081
GBP0.66%4,9104
Stopy procentowe NBP
Obowiązują od 05.03.2015r.

Stopa referencyjna
1,50
Stopa lombardowa
2,50
Stopa depozytowa
0,50
Stopa redyskonta weksli
1,75
Notowania GPW
Giełda Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2019-02-15 18:59)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Info Biznes
Informacje z Gazeta Prawna