Usługi księgowe
Karta podatkowa
Ryczałt
PKPiR
Księgi handlowe
Cennik
Obsługa pracownicza
Usługi płacowe
Usługi kadrowe
Cennik
Usługi finansowe
Leasing
Konta firmowe
Kredyty dla firm
Faktoring
Konta osobiste
Kredyty gotówkowe
Kredyty mieszkaniowe
Kredyty konsolidacyjne
Kredyty samochodowe
Konta oszczędnościowe
Ubezpieczenia
Ważne strony
Status VAT
Wykreśleni z VAT
Status VIES
CEIDG
Średnie kursy NBP
Wyszukaj w Google
Reklama

Ewidencja przychodów (ryczałt)
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania, a w przypadku gdy już ją prowadzili w poprzednim roku, jeśli uzyskali przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej równowartości 150.000 euro.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych oraz w formie spółki jawnej osób fizycznych.

Do zalet tej formy można zaliczyć:
  • Prosta księgowość
  • Przy niskich kosztach - możliwość uzyskania korzyści fiskalnych w porównaniu z zasadami ogólnymi
Wśród wad należy wymienić:
  • Brak możliwości zrzeczenia się ryczałtu w trakcie roku podatkowego
  • Brak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem
  • Bywa nieopłacalne, gdy zysk jest bardzo mały (wysokie koszty), podatek płaci się bowiem od przychodu bez pomniejszania o koszty jego uzyskania
Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą:
  • 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów
  • 17% przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych
  • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
  • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych
  • 3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą
Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Podatek ulega obniżeniu o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Uwaga, jeśli zamierzacie Państwo prowadzić aptekę, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, to ta forma opodatkowania nie jest dostępna.

Jeśli nie są Państwo pewni co do słuszności wyboru danej formy opodatkowania, prosimy o kontakt z naszym biurem, pomożemy wybrać odpowiedni ze względu na rozmiary i formę działalności system opodatkowania działalności. Ponadto poprowadzimy wybraną formę w Państwa imieniu w sposób rzetelny, gwarantujemy to swoim wieloletnim doświadczeniem w pracy w księgowości.
Średnie kursy NBP
Notowanie z 2019-02-15
USD0.49%3,8326
EUR0.35%4,3243
CHF0.26%3,8081
GBP0.66%4,9104
Stopy procentowe NBP
Obowiązują od 05.03.2015r.

Stopa referencyjna
1,50
Stopa lombardowa
2,50
Stopa depozytowa
0,50
Stopa redyskonta weksli
1,75
Notowania GPW
Giełda Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2019-02-15 18:59)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Info Biznes
Informacje z Gazeta Prawna