Płace

W ramach obsługi płacowej oferujemy:

Usługi miesięczne:

 • Naliczanie wynagrodzeń netto z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń z obowiązującymi przepisami prawa pracy
 • Naliczanie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych
 • Sporządzanie i wysyłanie informacji podatkowych
 • Prowadzenie kart zasiłkowych pracowników
 • Generowanie i udostępnianie Klientowi listy płac
 • Przygotowywanie pasków wypłat
 • Sporządzanie raportów i zestawień płacowych
 • Generowanie danych dla potrzeb księgowości
 • Sporządzanie zaświadczeń o zarobkach
 • Drukowanie i dostarczania do Klienta indywidualnych pasków płacowych
 • Przygotowanie deklaracji PFRON i zestawień dla GUS
 • Przygotowywanie i przesyłanie do właściwego ZUS deklaracji wymaganych prawem kontakty z ZUS, US i innymi instytucjami
 • Zapewnienia stałego kontaktu i wsparcia dla Klienta w związku z niniejszymi usługami

Usługi na zakończenie roku:

 • Sporządzanie rocznych deklaracji PIT łącznie z wydrukowaniem, sortowaniem, podpisywaniem
 • Dostarczenie kopii formularzy PIT-11/40 do stosownych urzędów skarbowych właściwych dla pracowników i kierownictwa Klienta

Dostarczenie kopii formularzy PIT-11/40 do Klienta celem przekazania pracownikom i kierownictwu