PKPiR

Podatkowa książka przychodów i rozchodów jest dowodem, pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych.
Zasady prowadzenia księgi określone są rozporządzeniami Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Rozporządzenie to wyszczególnia m. in. zakres obowiązków podatnika, dokumenty będące podstawą zapisów, terminy zawiadomienia fiskusa o prowadzeniu księgi.

Zalety tej formy opodatkowania:

  • Możliwość odliczania faktycznie poniesionych kosztów
  • Przy wysokich kosztach – możliwość uzyskania korzyści fiskalnych w porównaniu z formami ryczałtowymi

Do wad zaliczymy:

  • Prowadzenie księgowości wymaga orientacji w przepisach
  • Konieczność systematycznego zapisywania w księdze operacji gospodarczych, sporządzania rejestrów itp.
  • Wystawienie faktury sprzedaży powoduje konieczność wpisania jej w księgę i odprowadzenia podatku nawet jeśli nie nastąpiła za nią płatność

Prowadzenie KPiR wymaga orientacji w przepisach podatkowych oraz systematyczności w zapisywaniu operacji gospodarczych. Prowadzenie księgi przychodów wiąże się również z koniecznością gromadzenia wszystkich dokumentów księgowych oraz opisywania ich, jak również sprawdzania poprawności formalnej. Niezbędne jest również dokumentowanie niemal każdego wydatku rachunkiem, w przeciwnym wypadku nie zostanie on zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Nieprawidłowe prowadzenie KPiR grozi uznaniem jej przez organy kontrolujące za prowadzoną w sposób nierzetelny i/lub wadliwy, co jak nietrudno domyślić się, wiąże się z możliwością poniesienia kary.

PKPiR muszą prowadzić:

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • spółki cywilne osób fizycznych
  • spółki jawne osób fizycznych
  • spółki partnerskie

KPiR nie mogą prowadzić spółki cywilne i spółki jawne osób prawnych, na których spoczywa obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

FINACCO Sp. z o.o. pomaga w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania, optymalnej ze względu na rozmiar i formę prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprowadzi wybraną formę w Państwa imieniu w sposób rzetelny, gwarantujemy to swoim wieloletnim doświadczeniem w pracy w księgowości.